Istorijat firme

Privatno preduzeće doo ''MESO-PROMET'' osnovano je 10.decembra 1990. godine u Bijelom Polju. Osnovna djelatnost preduzeća je otkup, proizvodnja, prerada i promet mesa i mesnih prerađevina. Sjedište preduzeća je na sjeveru Crne Gore povoljnim za razvoj poljoprivrede, u industrijskoj zoni Bijelog Polja, na površini od 50.000 m². Od osnivanja preduzeća primarni cilj jeste, proizvodnja proizvoda visokog kvaliteta. Od osnivanja do danas preduzeće je prešlo dug, uspješan razvojni put, što je rezultat kvalitetno osmišljene poslovne i investicione politike uprave preduzeća.

Prerada mesa se vrši korišćenjem najsavremenijih tehnoloških rješenja koja garantuju proizvodnju visoko kvalitetnog proizvoda. U poslovanju se primjenju najviši standardi bezbjednosti hrane. Na početku rada u preduzeću su bila upošljena svega dva zaposlena, dok danas u preduzeću, zajedno sa povezanim firmama, radi više od 900 zaposlenih. Svakodnevnim procesom kontrole proizvodnje od strane vrsnih tehnologa i stalnim veterinarskim, hemijskim i mikrobiološkim nadzorom ’’MESO-PROMETt’’ DOO stvara proizvod visokog kvaliteta.

Osnovne karakteristike proizvoda su: jedinstvenost, prepoznatljivost, moderan dizajn, a proizvedeni su korišćenjem provjerenih receptura. Strateško opredjeljenje preduzeća predstavlja totalno zadovoljenje potreba potrošača.