IPARD PROJEKAT"

PRVI JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA FINANSIJSKE PODRŠKE ZA MJERU 1
"Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava"
Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014-2020

MJERA 1 PRVI JAVNI POZIV
Nabavka silosa i izgradnja dva poljoprivredna objekta, sanitarnog objekta i silosa vrijednost investicije 438,474.43 € , iznos podrške 266,979.48 €.

Farma "FRANCA"

Imamo 4 vrste kooperantskih farmi. To su juneće farme, imamo ih 32 , 1200 tona na godišnjem nivou i u ovoj godini ćemo proizvesti preko 3000 junadi, to je oko 700 tona mesa. Zatim 5 koperanata za proivzodnju pilećeg mesa , 3 farme koka nosilja i 3 ribnjaka.
Kao jedan od najvažnih segmenata u našem poslovanju izdvajamo otkup tržišnih viškova krupne i sitne stoke kao i model kooperativnog uzgoja goveda putem kojeg nastojimo da povećamo i ojačam stočni fond a značajnom broju kooperanata obezbijedimo siguran izvor prihoda.

Kapacitet farme trenutno iznosi 2000junadi u turnusu.“Farma Franca“ posluje u okviru kompanije „Meso-Promet“.Prilikom izgradnje farme ispoštovani su svi evropski standardi i zahtjevi sa ciljem da ova farma dobije status „Eko-Farme“ za to junadi. To je prva farma za tov junadi u Crnoj Gori i njen cilj je prvenstveno vezan za obezbjedjenje kvalitetne domaće sirovine kontrolisanog kvaliteta.

U cilju zaokruživanja reprolanaca i obezbedjenja kvalitetne domaće sirovine „Meso-Promet“ je zasnovao čvrst kooperantski odnos sa farmom „Franca“ koja posjeduje objekte za tov junadi kapaciteta 500 junadi u turnusu.Ova saradnja obezbedjuje Mesoprometu oko 160 tona visoko kvalitetnog junećeg mesa.Pored tog što za „Mesopromet“ izgradnja farme predstavlja zaokruživanje lanca proizvodnje, njena svrha je i motivacija onih poljoprivrednih subjekata koji imaju mogućnost stvaranja farmi ovog tipa, da ulože svoja sredstva u ovaj po mnogim kriterijumima isplatljiv biznis. Trenutno imamo saradnju sa 30 koopranata. Osnovni cilj koji je preduzeće imalo prilikom ulaska u ovu značajnu investiciju bio je da sirovinska baza našeg preduzeća i dalje bude sjever Crne Gore. Farma i nova klanica čine model vertikalne integracije u agroindustriji Crne Gore od proizvodnje, preko prerade da prometa. Farma predstavlja jednu od najznačajnijih agroindustrijskih kompanija u regionu.