Mesopromet doo Bijelo Polje - Novost

Dobra poslovnja saradnja sa Zavodom za zaposljavanje Crne Gore
Kao i prethodnih godina kompanija Franca i ove godine ostvaruje dobru poslovnu saradnju sa Zavodom za zaposljavanje Crne Gore. U toku je realizacija programa osposobljavanja za rad kod poslodavaca i osposobljavanja za samostalan rad, za zanimanja:

* radnik u trgovini,
* radnik u proizvodnji,
* radnik na farmi i
* konobar