Planiranje

Na početku rada u preduzeću su bila upošljena svega dva zaposlena, dok danas u sektoru primarne proizvodnje i prerade mesa zapošljavamo 560 zaposlenih dok je u sektoru uslužnih djelatnosti trgovina ugostiteljstvo i hotelijerstvo radno angažovano 360 zaposlenih.

I poslije više od 24 godine uspješnog poslovanja posjedujemo:

1.Klanicu za krupnu i sitnu stoku
2.Fabriku za preradu mesa i mesnih prerađevina
3.Farmu Franca za uzgoj krupne stoke
4.Farmu Franca za uzgoj piladi
5.Klaonicu za klanje i preradu pilećeg mesa
6.Fabriku za proizvodnju konzervi.